က်ည္ေတာက္ထဲ၌ အဆိပ္လူးထားေသာ ျမႇားတံႏွင့္ အဆိပ္မလူးထားေသာ
ျမႇားတံကုိ ေရာျပီးထားေလေသာ္ အဆိပ္လူးေသာ
ျမႇားတံခ်ည္းျဖစ္ကုန္ေလရာ၏။ ငါးအပုပ္ထုပ္ထားေသာ ဖတ္ရြတ္သည္
ငါးပုပ္နံ႔စြဲကာ ဖက္ရြတ္ပုပ္ ျဖစ္ရေလ၏။ စံပယ္ပန္း၊ ၾကက္ရုန္းပန္း
ထုပ္ထားေသာ ဖက္ရြက္မွာမူ ေမႊးရနံ႔စြဲကာ ဖက္ရြက္ေမႊး ျဖစ္ရေလ၏။ ဤသည္မွာ
လူမုိက္၊ လူဆုိး လူယုတ္မာတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းႏွီးေႏွာမႈ
မျပဳေလႏွင့္။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းႏွီးေႏွာပါေလ ဟူေသာ
မဂၤလာတရားေတာ္ကုိ ပုိမုိသိသာ ျမင္သာေစသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမ
လမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။


လူ႔ေလာက ရပ္ထဲရြာထဲ လူသူထဲ၌ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စရုိက္အမ်ဳိး
ရွိေနၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ၊ စည္းကမ္းရွိရွိ
ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ရပ္ေရး၊ ရြာေရး၊ လူမွဳေရး
အမ်ားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း(ပရဟိတ) စသည္တုိ႔တြင္ ေရသာမခုိ တစ္ကုိယ္ေကာင္း မဆန္
ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြတ္ေနၾကပါတယ္။ ဘုရား တရား သံဃာ
ရတနာျမတ္သုံးပါးကုိ စင္ၾကယ္ေသာ သဒၶါ၊ မွန္ကန္ေသာ ပညာ တုိ႔ျဖင့္ ယုံၾကည္
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ သိမွတ္ျခင္းရွိျပီး
ဒါနေကာင္းမႈကုသုိလ္၊ သီလေကာင္းမႈကုသုိလ္၊ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုသုိလ္၊ ထုိ ဒါန
သီလ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ ဝိပႆနာကုသုိလ္ထိ
ျပဳလုပ္က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၏
ဂုဏ္သိကၡာကုိေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္
သား သမီး ေျမး ျမစ္မ်ားႏွင့္တကြ
ရင္းႏွီးဆက္ဆံ၊ ေပါင္းသင္းေနထုိင္၊ ကၽြမ္းဝင္သူမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔
အားထုတ္ေနတဲ့ စရုိက္ေကာင္း၊ အက်င့္ေကာင္း၊ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရရွိေစေအာင္
သြန္သင္ဆုံးမ လမ္းညႊန္ျပလ်က္ ထုိ
စရုိက္ေကာင္း၊ အက်င့္ေကာင္း၊ ဓေလ့ေကာင္း၊ အစဥ္လာေကာင္းမ်ားကုိ ရရွိေစေအာင္
ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားမ်ားကေတာ့ တရားဥပေဒကုိ
မေလးစား၊ လူမႈေရးစည္းကမ္းမလုိက္နာ၊ ကုိယ္က်ဳိး ေရွ႕တန္းထားျပီး
ေရသာခုိအေခ်ာင္လုိက္ ေနထုိင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ရတနာျမတ္သုံးပါးထက္
ပုဂၢဳိလ္ထူးေနာက္သုိ႔ လုိက္ကာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ရလာႏုိး၊ ျဖစ္လာႏုိး
ေမွ်ာ္ကုိးလ်က္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကပါတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးဆုိတာ
ေဝး၊ ကုိယ္က်ဳိးကုိငဲ့လ်က္ တရားေသာ၊ မတရားေသာ
နားမလည္၊ မိမိေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္ျပီး
ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကုိေဘးခ်ိတ္၊ ဝိပႆနာကုိ ေနာက္ထား
အကုသုိလ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနထုိင္ၾကျပန္တယ္။ ယင္းသုိ႔လ်ွင္
အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၏ ဂုဏ္ကုိ
ဖ်တ္ဆီးသမႈျပဳမိလ်က္သားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္
သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္စသူတုိ႔ႏွင့္တကြ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကေသာ သူမ်ားအားလည္း
ထုိထုိေသာ မွားယြင္းေသာ၊ မေကာင္းေသာ၊ အျပစ္မကင္းေသာ
ဓေလ့ဆုိး၊ အက်င့္ဆုိး၊ စရုိက္ဆုိး၊ အစဥ္အလာဆုိးမ်ား ကူးစက္ေအာင္
ဖန္တီးျပဳမိလ်က္သား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီပုိစ့္ေလးကုိ ဖတ္ျပီး မေကာင္းေသာ
ဓေလ့ဆုိး၊ အက်င့္ဆုိး၊ စရုိက္ဆုိး၊ အစဥ္လားဆုိးမ်ားကုိ မိမိမွ
သူတစ္ပါး၊ သူတစ္ပါးမွ မိမိထံသုိ႔ မကူးစက္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းေနထုိင္၊ က်င့္ၾကံျပီး၊ ေကာင္းေသာ၊ အျပစ္ကင္းေသာ
ဓေလ့ေကာင္း၊ အက်င့္ေကာင္း၊ စရုိက္ေကာင္း၊ အစဥ္လာေကာင္းမ်ားကုိ မိမိထံမွ
သူတစ္ပါးသုိ႔၊ သူတစ္ပါးထံမွ မိမိထံသုိ႔ ကူးစက္ေစျပီး
က်င့္ၾကံ၊ ေနထုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆုမြန္ေတာင္းးလုိက္ရပါတယ္။
အားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာျပီး လူမ်ဳိး ဘာသာ
သာသနာ့တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ေက်ျပြန္ျပြန္ ရြတ္ေဆာင္နုိင္ၾကတဲ့ သာသနာျပဳ
အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ သာသနာျပဳအမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

(ကုိးကား)-ဣတိဝုတၱကပါဠိေတာ္၊ တိကနိပါတ္၊ သုခပတၳနာသုတ္။


အရွင္ဝိလမဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)