ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတြင္းရွိ ၀ါး႐ံုမ်ား (၀ါးျဖင့္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းဟု အမည္တြင္သည္။)

ထုိအေျခအေနကုိ ဓမၼဒိႏၷာ အကဲခတ္ရခက္ေနရွာ၏။ သူ႔အေပၚ အလုိမက်၍ဟုထင္ျမင္ေနရွာ၏။ သုိ႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးအေပၚ အလုိမက်ျဖစ္ခဲ့သည္လားဟု သံသယ၀င္ေနရွာ၏။ အလုိမက်ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္လည္း တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာလွ်င္ စိတ္ျပန္လည္ေျပာင္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေနရွာ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရက္ေတြၾကာေညာင္းေသာ္လည္း သူ႔အမူအရာမ်ားမွာ ဘာတစ္ခုမွ် ေျပာင္းလဲမလာခဲ့။

စင္စစ္မွာ ဓမၼဒိႏၷာ ထင္ထားသကဲ့သုိ႔မဟုတ္၊ အနာဂါမ္တည္ၿပီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမူအရာပင္ျဖစ္၏။ ေသာတာပန္အဆင့္ သကဒါဂါမ္အဆင့္မွ်သည္ ကာမာရာဂါႏုသယကုိ အျမစ္ျပတ္မပယ္သတ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ငါးပါးအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ေတာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္႐ိုးရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာားသမီး ဇနီးမယားတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသးသည္သာျဖစ္၏။ အနာဂါမ္တည္ၿပီးလွ်င္မူ ငါးပါးအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တုိ႔ကုိ ခံုမင္တပ္မက္မႈ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့။ တရား၏တန္ခုိး စြမ္းရည္သတၱိေၾကာင့္ ကိေလသာ ပါးသြားျခင္းျဖစ္၏။ အနာဂါမ္ျဖစ္က လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ရွိ ကိေလသာမွန္သမွ် အလံုးစံု ကုန္သြားျခင္းျဖစ္၏။

ဓမၼဒိႏၷာသည္ သူ႔ေမာင္ေတာ္ ၀ိသာခ အမူအရာ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလာလိမ့္ႏုိးႏွင့္ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုမွ ထူးျခားမလာခဲ့။ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ မသိသျဖင့္ တအံုေႏြးေႏြးႏွင့္ ရတက္မေအးျဖစ္ေနရွာေလ၏။ သံုးရက္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ မေအာင့္ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ၀ိသာခတစ္ေယာက္ထည္း အိပ္သည့္အခန္းတြင္းသို႔ တံခါးဖြင့္၀င္လုိက္၏။ ပုိဆုိးသည္မွာ ၀ိသာခက “ဓမၼဒိႏၷာ ဒီအခ်ိန္ႀကီး အခန္းထဲ၀င္လာတာ ဘာသေဘာလဲ”ဟု သူစိမ္းဆန္ဆန္ အေမးခံလုိက္ရျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဓမၼဒိႏၷာသည္ ၀မ္းနဲေၾကကြဲသည့္စိတ္ကုိ မ်ိဳသိပ္လ်က္ “ေမးစရာရွိလုိ႔ ၀င္လာတာပါ ေမာင္ေတာ္”ဟု ေလသံယဲ့ယဲ့ေလးျဖင့္ အေျဖေပးလုိက္၏။ “ဒါဆိုလဲ ေမးပါ ႏွမေတာ္”။ “ေမာင္ေတာ္ဟာ အရင္ကနဲ႔ မတူ၊ အမူအရာေတြက သိပ္သူစိမ္းဆန္လြန္းအားႀကီးေနတယ္။ ႏွမေတာ္ကုိ ရွိတယ္လုိ႔ေတာင္ မမွတ္ေတာ့ဘူး။ အရင္ဆုိ ေကာင္းတုိင္ပင္ ဆုိးတုိင္ပင္ ေနလာခဲ့ၾကတာေလ။ အခု ဒီလုိ သူစိမ္းတရံ ဆန္ေနတာေတြက ႏွမေတာ္အေပၚ မေက်နပ္လို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူအေပၚ မေက်နပ္လုိ႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွမေတာ္ထက္ ခ်စ္စရာ အသစ္တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ေတြ႔ထားလုိ႔လား” ဟု စိတ္ထဲရွိသမွ် အကုန္ဖြင့္ဟေမးလုိက္ေလေတာ့၏။

အမွန္အတုိင္း မေျဖရင္လဲ ဓမၼဒိႏၷာ ရင္ကြဲနာက် ေသမွာကို သိေနသျဖင့္ မေျပာမျဖစ္ ေျပာမွသာ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟုႏွလံုးပုိက္လ်က္ ၀ိသာခက “ႏွမေတာ္ ထင္သလုိမဟုတ္ဘူးကြယ္။ ေမာင္ေတာ္ တရားထူးတရားျမတ္ရလာခဲ့လုိ႔၊ အနာဂါမ္တည္လာခဲ့လုိ႔ တရားစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ငါးပါးအာ႐ံု ကာမဂုဏ္၊ လူ႔ျပည္အာ႐ံုေတြကို သာယာစံုမက္မႈ မရွိေတာ့လုိ႔ပါ။ ဒီအိမ္မွာရွိတဲ့ ႏွမေတာ္ဘက္က ပါလာတဲ့ ကုေဋ(၄၀)၊ ေမာင္ေတာ္ဘက္ကပါလာတဲ့ ကုေဋ(၄၀) ေပါင္းကုေဋ (၈၀)ကို ႏွမေတာ္ ႀကိဳက္သလုိသံုးေတာ့၊ ေမာင္ေတာ္ကုိ ထမင္းေလာက္သာ ေကၽြးခ်င္ ေကၽြးထားေတာ့။ ဒီပစၥည္းေတြ အားလံုးကို ငါ့ပစၥည္းလုိ႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္စိတ္ရွိတယ္ဆုိရင္လဲ ႏွမေတာ္ဆႏၵအတုိင္းသာ ျပဳပါေတာ့“ ဆိုၿပီး ခေရေစ့တြင္းက် ေျဖေျပာေပးလုိက္ေလ၏။ ထုိအခါမွ ဓမၼဒိႏၷာ အေနရ အထုိင္ရ သက္သာသြားရွာေလ၏။ ေသာကအပူမီးတုိ႔ ေအးၿငိမ္းခြင့္ရသြားရွာေလ၏။ တရားေက်းဇူး၊ တရားသတၱိ၊ တရား၏ စြမ္းအားေတြပင္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာပုိက္မိသြားေလေတာ့၏။

“ေမးပါရေစဦးေမာင္ေတာ္၊ ေမာင္ေတာ္တုိ႔ရတဲ့တရားထူး တရားျမတ္ဆုိတာ ေယာက္်ားေတြပဲ အားထုတ္ေကာင္းတာလား၊ မိန္းမေတြေရာ အားမထုတ္ေကာင္းဘူးလား” ဆက္ေမးရွာေလ၏။ “ေယာက္်ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ အားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ဒီတရားထူးေတြ ရႏုိင္တာပဲ။ ယထာဘူတဉာဏ္က စတက္လုိ႔ရွိရင္ ရႏုိင္ပါတယ္ႏွမေတာ္” ဟု ေျဖလုိက္သျဖင့္ “ဒါဆုိ ႏွမေတာ္ ဘိကၡဳနီမ ၀တ္ၿပီး အားထုတ္မယ္၊ ေမာင္ေတာ္ခြင့္ျပဳႏုိင္မလား” ဟု ခြင့္ေတာင္းလုိက္၏။ “ခြင့္ျပဳတာေပါ့ ႏွမေတာ္ရယ္၊ အဲလုိ မေျပာရက္လုိ႔ အသာေနေနတာ၊ အခုလို ႏွမေတာ္က ဆႏၵရွိလာေတာ့ ေမာင္ေတာ္ ပုိသေဘာက်တာေပါ့” ဟု အသာတၾကည္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေလ၏။

ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ၀ိသာခသူေ႒းသည္ ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးနန္းေတာ္သို႔ ၀င္၍ ေရႊထမ္းစင္ သြားငွားေလ၏။ ထုိေခတ္က ဘုရင္ႏွင့္ သူေ႒းတုိ႔သည္ အလြန္အမင္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေလ့ရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ငွားရဲျခင္းျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဇနီး ဓမၼဒိႏၷာ ဘိကၡဳနီ ၀တ္ခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ ထမ္းစင္လာေရာက္ ငွားတာပါဘုရား” ဟု သံေတာ္ဦးတင္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ မင္းႀကီးကလည္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ငွားရမ္းလုိက္ပါ၏။ ဓမၼဒိႏၵာလည္း နံ႔သာေရမုိးခ်ိဳးၿပီး ထုိေရႊထမ္းစင္ႀကီးျဖင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အေပါင္းၿခံရံလ်က္ စီကားသုိက္ၿမိဳက္စြာပင္ ဘိကၡဳနီမေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေလ၏။ ယေန႔ေခတ္အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား ရွင္ေလာင္းယူသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ဟန္တူ၏။ ဘိကၡဳနီတို႔ေက်ာင္းေရာက္လွ်င္ ဘိကၡဳနီတို႔က “ဓမၼဒိႏၷာ- အသက္အရြယ္ ငယ္ငယ္နဲ႔ အခုလုိ ဘိကၡဳနီ၀တ္ခ်င္တာက တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ မသင့္ျမတ္ အဆင္မေျပ၍ ၀တ္ျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ သဒၶါတရားသက္သက္ျဖင့္ ၀တ္ျခင္းလား”ဟု ေမးစိစစ္ေလ၏။ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးစစ္ရျခင္းျဖစ္၏။ ဓမၼဒိႏၷာက သဒၶါတရားသက္သက္ျဖင့္ ၀တ္ခ်င္၍ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထုိအခါမွ ဓမၼဒိႏၷာကုိ ၀ိနည္း ဓမၼကံအားေလ်ာ္စြာ သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္း၊ ဆံပယ္ေခါင္းရိပ္ၿပီး ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ ဘိကၡဳနီေဘာင္သုိ႔ သြတ္သြင္းေပးၾကေလ၏။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္