ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ

(၄/၂၀၁၁) အႀကိမ္ သႀကၤန္ကာလ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၁၀)ရက္အထူးတရားစခန္းပြဲ

အ႐ုဏ္ဆြမ္း/ ေန႔ဆြမ္း/ ေန႔အခ်ိဳပြဲ/ ေရခဲမုန္႔ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

(၁၂-၀၄-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၁-၀၄-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ)


အ႐ံုဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား (အ႐ုဏ္ဆြမ္းတစ္နပ္ ၈၀၀၀၀ – က်ပ္)

၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၁ ေဒၚပန္းစိန္၊ ေဒၚရင္ျမင့္ (၇၀၈)၊ ဣႏၵာ(၁၁)လမ္း၊ မ/ဥ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၁၁ ဦးလွေငြ+ေဒၚမာမာေအး၊ သား ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ သမီး မခင္မီကုိ မိသားစု (၉၀၉)၊ ဋ/ ဣႏၵာ(၉)လမ္း၊ မ/ဥ
၃။ ၁၄-၄-၂၀၁၁ ဦးေက်ာ္သန္း+ေဒၚခင္ေလးႏု မိသားစု (၁၀၃)၊ ေက်ာက္စိမ္းပတ္လမ္း၊ ရတနာကၽြန္း၊ မ/ဥ
၄။ ၁၅-၄-၂၀၁၁ ဦးတင္ေရႊ+ေဒၚေအးဇင္မိသားစု ဋ/ က႐ုဏာ(၂)လမ္း၊ မ/ဥ
၅။ ၁၆-၄-၂၀၁၁ ေဒၚသန္းႏု မိသားစု ဆ/(၄၃၂)၊ သုနႏၵာ (၁၁)လမ္း၊ မ/ဥ
၆။ ၁၇-၄-၂၀၁၁ ဦးစုိးမုိးေအာင္+ေဒၚဇင္မာႏြယ္ မိသားစု ည/ ဧရာ(၈)လမ္း၊ မ/ဥ
၇။ ၁၈-၄-၂၀၁၁ ေဒၚစိန္ေဌး၊ ေဒၚျမေဌး မိသားစု စ/(၅၀၂)၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ မ/ဥ
၈။ ၁၉-၄-၂၀၁၁ ဦးသုိက္ထြန္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္ေထြး မိသားစု အမွတ္(၆)၊ ျပည္ေတာ္သာ (၇)လမ္း၊ ၀ါယာလက္၊ မဂၤလာဒံု
၉။ ၂၀-၄-၂၀၁၁ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚျမ၀င္းအားရည္စူး၍ ဦးေအာင္ႏုိင္+ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သား- ေမာင္မ်ိဳးမင္းသူ မိသားစု စိန္ေရႊကုန္းရြာ၊ ေထာက္ႀကံ႕ ၿမိဳ႕နယ္
၁၀။ ၂၁-၄-၂၀၁၁ ကုိေအာင္မင္း+မေဆြမာထြန္း မိသားစု ဆ/(၆၄၈)၊ ေမဓာ၀ီလမ္း မ/ဥ

ေန႔ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား (ေန႔ဆြမ္းတစ္နပ္ ၁၆၀၀၀၀ – က်ပ္)

၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၁ ဖခင္ႀကီး ဦးျမသန္း အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္ျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းမိသားစု စ/(၆၁၂)၊ သႏၲာ(၄)လမ္း၊ မ/ဥ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၁၁ ဦးရဲထြန္းအားရည္စူး၍ ေဒၚစန္းစန္း၀င္းမိသားစု ဃ/(၅၂၀)၊ သိဂႌလမ္း၊ မ/ဥ
၃။ ၁၄-၄-၂၀၁၁ ေဒၚရီေလးမိသားစု အမွတ္(၃၀)၊ ဓမၼစိႏၲာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ
၄။ ၁၅-၄-၂၀၁၁ ဦးသန္းစုိး+ေဒၚသန္းသန္းၿမိဳင္ မိသားစု (၇၀၄)၊ ဘုမၼာ(၃)လမ္း၊ မ/ဥ
၅။ ၁၆-၄-၂၀၁၁ ဦးသန္းစုိး+ေဒၚတင္တင္မုိး မိသားစု ဋ/(၈၆၄)၊ ဣႏၵာ(၇)လမ္း၊ မ/ဥ
၆။ ၁၇-၄-၂၀၁၁ ဦးေက်ာ္ရင္+ေဒၚခင္မာေဆြ သားသမီးေျမးျမစ္တစ္စု ဋ/(၅၃၂)၊ သုနႏၵာလမ္း၊ မ/ဥ
၇။ ၁၈-၄-၂၀၁၁ ဦးေက်ာ္သန္း၊ ေဒၚႏွင္း၀ါ၀ါမိသားစု ည/(၁၁၂၆)၊ ဧရာလမ္း၊ မ/ဥ
၈။ ၁၉-၄-၂၀၁၁ ေဒၚေစာရီမိသားစု ဆ/(၄၇၉)၊ ကရ၀ိက္(၄)လမ္း၊ မ/ဥ
၉။ ၂၀-၄-၂၀၁၁ ဦးခင္ေမာ္+ေဒၚမူမူကုိး၊ သမီး ကုိမ်ိဳးေဇာ္+မေရြးေရြးေမာ္၊ မကုိးကုိးရွင္ မိသားစု အမွတ္ (၁၈၇)၊ စိန္ရတီလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ မ/ဥ
၁၀။ ၂၁-၄-၂၀၁၁ ေဒၚမိမိယမင္း၊ သမီး မယြန္းသဒၶါဦး မိသားစု တုိက္(၄)၊ အခန္း(၂)၊ ေျမညီထပ္၊ မလိခအိမ္ယာ၊ ရတနာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း

ေန႔ အခ်ိဳပြဲအလွဴရွင္မ်ား (တစ္ရက္စာ ၅၀၀၀၀ – က်ပ္)

၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၁ ဦးလွေ႒း + ေဒၚတင္တင္ေအး မိသားစု ၂/(၅၃၅)၊ ယုဇန(၁)လမ္း၊ မ/ဥ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၁၁ ဦးရဲတင့္+ ေဒၚအိအိခိုင္၊ သမီး မဟန္နီေဇာ္ မိသားစု စ်/(၇၈၈)၊ ေ၀ဘာဂီလမ္း၊ မ/ဥ
၃။ ၁၄-၄-၂၀၁၁ က႐ုဏာပိုင္း အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား အဖြဲ႔ (ဋ) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ
၄။ ၁၅-၄-၂၀၁၁ ကြယ္လြန္သူေဒၚၾကည္သန္းအား ရည္စူး၍ ဦးခ်ိဳ၊ သမီး မၾကည္ၾကည္စိမ့္ ဋ/ က႐ုဏာ(၂)လမ္း၊ မ/ဥ
၅။ ၁၆-၄-၂၀၁၁ ဦးအေသာက ျမကၽြန္းသာ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ
၆။ ၁၇-၄-၂၀၁၁ ဦးစုိးမုိးေအာင္+ေဒၚဇင္မာႏြယ္ မိသားစု ည/ ဧရာ(၈)လမ္း၊ မ/ဥ
၇။ ၁၈-၄-၂၀၁၁ စိန္၊ ႏု၊ တင္၊ ေ႒း၊ ခ်ိဳ ျမကၽြန္းသာ အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား ဋ/ ေျမာက္ဥကၠလာ
၈။ ၁၉-၄-၂၀၁၁ ေဒၚေစာရီမိသားစု ဆ/(၄၇၉)၊ ကရ၀ိက္(၄)လမ္း၊ မ/ဥ
၉။ ၂၀-၄-၂၀၁၁ ဦးမ်ိဳး၀င္း+ေဒၚတင္တင္ေမာ္ မိသားစု ဋ/(၅၁၄)၊ သုနႏၵာလမ္း၊ မ/ဥ
၁၀။ ၂၁-၄-၂၀၁၁ ဦးေသာင္းစိန္၊ ေဒၚတင္တင္၀င္း၊ ေဒၚခင္မာတင္ ေမာင္ႏွစ္မတစ္စု အမွတ္(၈၁)၊ အာဇာနီလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္း

ေရခဲမုန္႔အလွဴရွင္မ်ား (ႏံႈးမသိရေသး)

၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၁ ေဒါက္တာေက်ာ္သက္လူ+ ေဒၚယဥ္ၫိုခ်စ္၊ သမီး မသက္စုခင္၊ မေ၀ဦးခင္ မိသားစု ဋ/(၁၅၈)၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ မ/ဥ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၁၁

၃။ ၁၄-၄-၂၀၁၁

၄။ ၁၅-၄-၂၀၁၁

၅။ ၁၆-၄-၂၀၁၁

၆။ ၁၇-၄-၂၀၁၁

၇။ ၁၈-၄-၂၀၁၁

၈။ ၁၉-၄-၂၀၁၁

၉။ ၂၀-၄-၂၀၁၁

၁၀။ ၂၁-၄-၂၀၁၁

ေနာက္ဆံုးရ စာရင္းမ်ား။ ညေနပိုင္း အေအးအခ်ိဳရည္မ်ားျဖင့္လည္း ကုသုိလ္ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။