ဓမၼဓရ=====တပည့္ေတာ္နားမလည္တာရွိပါေသးတယ္ဘုရား။ တရားအားထုတ္လ်င္ ပါရမီ မလုိျခင္း ႏွင့္ ပါရမီ လုိျခင္း အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

ဦးဝိဇယ==== တရားအားထုတ္ရင္ (ပါရမီလုိတယ္)ဟူေသာစကားသည္ လည္းမွန္ပါတယ္။ (ပါရမီ မလုိဘူး) ဟူေသာ စကားလည္းမွန္ပါတယ္။ (ပါရမီလုိတယ္) ဟူေသာ စကားဘာေၾကာင့္ မွန္ပါသလဲ ဆုိရင္ (အမွန္တရားကုိ နာႏုိင္ျခင္း၊ ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ျခင္း) အထိမေရာက္ေသးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ပါရမီ လုိပါတယ္။ အမ်ားထင္ထားသလုိ ဟုိဟာလုိလုိ ဒီဟာလုိလုိ ပါရမီမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ယခုေခတ္မွာ ယခုေျပာခဲ့ဲ့တဲ့ အမွန္တရား ကုိ နားလည္ႏုိင္ ေလာက္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တရားကုိနာၾကားႏုိင္ျခင္း၊ ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိၾကေသာေၾကာင့္ အမွားနယ္ထဲက မထြက္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ အမွားကုိ အဟုတ္ထင္ၿပီး ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝ ၏ တန္ဘုိး ကုိ ျဖဳန္းပစ္ေနၾကပါတယ္။ သံေဝဂရစရာေကာင္းပါတယ္။

(ပါရမီ မလုိဘူး)ဟူေသာ စကားဘာေၾကာင့္ မွန္ရသလဲဆုိရင္ ပါရမီသည္ အမွန္တရားကုိ နာၾကား ႏုိင္ျခင္း ၊ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ျခင္း အထိေရာက္ဘုိ႔ ေလွကားနဲ႔တူပါတယ္။ ေလွကားနဲ႔ မတက္ရင္ အိမ္ေပၚကုိ ေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္ေပၚက လူႏွင့္ အိမ္ေအာက္ကလူ ေတြကြာျခားေနသလုိ အမွန္တရားကုိနာၾကားႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ၊အမွန္တရားကုိ ႏွလုံးသြင္း ႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ အိမ္ေပၚက လူေတြနဲ႔ တူပါတယ္။

အမွန္တရားကုိ နာၾကားခြင့္ မရေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ၊ အမွန္တရားကုိ ႏွလုံးမသြင္းႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ အိမ္ေအာက္က လူေတြနဲ႔တူပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ —ပညတ္ (၂)မ်ဳိးနယ္ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ အိမ္ေအာက္က လူေတြနဲ႔ တူၿပီး သေဘာ(၂)ခုသိခြင့္၊က်င့္ခြင့္ရေသာ ပုဂၢဳိလ္ ေတြဟာ အိမ္ေပၚကလူေတြနဲ႔တူပါတယ္။

အိမ္ေပၚကလူေတြဟာ အိမ္ေအာက္ကလူေတြကုိေသခ်ာျမင္ႏုိင္ၿပီး ၊အိမ္ေအာက္ကလူေတြဟာ အိမ္ေပၚကလူေတြကုိ မျမင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ အသိဉာဏ္ ပုိင္းဆုိင္ရာမွာလည္း ပညတ္ (၂)မ်ဳိးနယ္ က ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ သေဘာ(၂)ခု နယ္ ကပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ မျမင္ႏုိင္ပါဘူး။

သေဘာ (၂)ခုနယ္ကုိ သိက်င့္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြကသာ ပညတ္ (၂)မ်ဳိးနယ္က ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ သနားစရာ သတၱဝါ မ်ားအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

သေဘာ (၂)ခုကုိ သိႏုိင္က်င့္ႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္၊ ဒီဘဝ အတြင္းမွာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကတာမုိ႔ (ပါရမီ မလုိပါဘူး) ဟုဆုိၾကပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းကေတာ့ သေဘာ (၂)ခု နယ္ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ သိရမွာကုိေမ့ၿပီး ပါရမီ ႏွင့္မက်င့္ျဖစ္ေအာင္ ေတြးမေနပါနဲ႔ ဟုဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ ဒီေလာက္ရွင္းျပလုိက္ရင္ ပါရမီ လုိ -မလုိ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။