ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ ၀ိသာခါ အခါေတာ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ အကၽြႏု္ပ္လာေရာက္ရာ၌ အကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ထဲတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား ဤေလာက၌ ေမြးဖြားၿပီးေသာ လူသားအေပါင္းတို႔တြင္ အႀကီးဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး လူသားအျဖစ္ မွတ္ယူကာ ဦးညႊတ္ဂါရ၀ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္က ဤသို႔ ဂါရ၀ျပဳျခင္းသည္ သမားရိုးက် ၀တ္ျပဳသည့္ သေဘာမွ် မဟုတ္ပါ။ ထိုဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားအား အကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္အတြင္းက ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ အတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါက အကၽြႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶဂယာသို႔ ေရာက ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုအခါ၌ အကၽြႏု္ပ္၏စိတ္တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားပြင့္စဥ္အခါ မိမိမွာ လူျဖစ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ႏွလံုးျပည့္၀စြာျဖင့္ တိုက္ရိုက္ မနာၾကားခဲ့ရျခင္းအတြက္ ရင္ထုမနာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ဗုဒၶဂယာတြင္ ေ၀းလံလွစြာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သမုဒၵရာကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေရာက္လာေသာ တံငါသည္ ဆင္းရဲသူတစ္ဦးကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ မိမိျပဳဖူးေသာ အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္မ်ားအတြက္ ေနာင္တႀကီးစြာရလ်က္ ဗုဒၶဂယာကို ဘုရားကို ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ သူသည္ ညေနခင္းမွစ၍ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ကာ ‘ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ’ ဟူ၍ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ကာ ႏႈတ္မွဖြဖြ ရြတ္ဆိုေန ရွာပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာ အႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က သက်သာဂီ၀င္မင္းသားတစ္ပါးသည္ ဤသို႔ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာညဥ့္၏ နက္ရိႈင္းေသာ အခါသမယ၀ယ္ သတၱ၀ါတို႔အား ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းျခင္းကို ရည္ေမွ်ာ္ကာ ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ဤဂ်ပန္တံငါသည္ လူဆင္းရဲသည္ သူ၏ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရပါျခင္းအက်ိဳးငွာ ဗုဒၶထံေတာ္ပါး၌ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ျမင္ရေပၿပီ။
ထိုအခါ ေသျခင္းကင္းေသာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြေတာ္မူခဲ့ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုဂ်ပန္တံငါသည္ သူဆင္းရဲ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အသက္ထင္ရွားရိွဆဲပါကို အကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ျမင္ရပါၿပီ။ အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္တရားတို႔၌ နစ္မြန္းေသာ သူတို႔အား ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ယခုတိုင္ အသက္ထင္ရွား ရိွေနဆဲပါတကား။ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂတရားတို႔ အခိုးအလွ်ံထေသာ ႏွလံုးသားရိွသည့္ ထိုဂ်ပန္အမ်ိဳးသားသည္ လူသားတို႔၏ အေခါင္ထြတ္ဖ်ား ျမတ္စြာဘုရားကို ထင္ရွားမ်က္ျမင္ေတြ႔ေနၿပီပဲကို။

အကယ္တႏၱဳ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အသက္ထင္ရွားရိွခဲ့ၾကကုန္ေသာ လူသားတို႔အဖို႔ စၾက၀ေတးမင္း ျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့။ ထိုမင္းသည္ ထိုေခတ္ထိုအခါက လူသားတို႔အဖို႔မူ ကိုးကြယ္အားထားရာ အစစ္ၿဖစ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့မည္ကား မုခ်ပင္။ သို႔ပင္ျဖစ္ျငား အခ်ိန္(ကာလ) ဟူေသာ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း ပမာဒတရား၏ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈေၾကာင့္ ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ထိုမင္းကို သတိရရိွမည့္ လူသားရိွေတာ့အ့ံမထင္ပါ။

ယခုမႈ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ိန္ကာလဆိုေသာ တရားကိုလည္း လြန္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီပဲကို။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာလကို လြန္ေျမာက္ေသာ မဟာပုရိသ၊ ဥတၱမပုရိသအျဖစ္ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္ထင္ရွားရိွသည့္ လူသားတိုင္း၏ ႏွလံုးသားျမတ္ပုလႅင္ေပၚ၀ယ္ ထက္၀ယ္ခြဲ႕ေဖြ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီပဲကို။ ယခုမႈ အျပစ္ဒုစရိုက္တရားတို႔ကို ျပဳမိမွား၍ ႀကီးစြာေသာေနာက္တကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာ ပုထုဇဥ္တို႔၏ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြရာ ‘ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ’ ဟု ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရာအျဖစ္ျဖင့္ ထိုမဟာ ေယာဂီႀကီးသည္ တည္ရိွေနၿပီပဲကို။

ထိုဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ိန္ကာလတိုင္းအတြက္ သစၥာတရား၏ ထြန္းပရာအျဖစ္ တည္ရိွေနေသာ္လည္း ယခုကာလ လူသားအေပါင္းတို႔မွာ ကိုယ္က်ိဳး၊ အတၱ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာနတရားမ်ားျဖင့္ တိမ္သလာဖံုးသကဲ့သို႔ အမွန္တရား၏ တည္ရာ သစၥာရွင္ႀကီးကိုပင္ မျမင္ႏိုင္၊ မေတြ႔ႏိုင္ အမိုက္ဖံုးလ်က္ ရိွၾကတုန္းပင္။
ဒုကၠရစရိယကို ကာလအတန္ၾကာက်င့္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ထင္ရွားပြင့္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္မွလည္း သစၥာတရား ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ျဖာထြက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္ ကာလနိမိတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနိမိတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာ္လြန္ကာ တစ္ေလာကလံုးသို႔ ထြန္းပခဲ့ေလၿပီ။ ထိုေရာင္ျခည္တို႔သည္ လူမ်ိဳးဟူေသာ နိမိတ္၊ တိုင္းႏိုင္ငံဟူေသာ နိမိတ္အားလံုးကိုလည္း ေက်ာ္လြန္ကာ လူသားအေပါင္း၏ ႏွလံုးသား၀ယ္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း စိတ္ဓာတ္တူေအာင္လည္း ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီကို။

အကၽြႏု္ပ္ ျမင္တက္ပါၿပီ။ ထိုလူသားအေပါင္းတုိ႔၏ ႏွလံုးသား၀ယ္ ခြဲျခားစိတ္မထင္၊ တစ္သြင္ တစ္ျပင္တည္း ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို လူသားတို႔က ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းငွာ မတက္သာ၍ အမွတ္ရျခင္း၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း၏ တည္ရာအျဖစ္ ေစတီပုထိုး ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာကိုလည္း ေျမျပန္႔၊ ေတာင္ထိပ္၊ သဲကႏၱာရမက်န္ ေနရာအႏွံ႔မွာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ ၾကည္ညိဳသဒၶါတရား ပြားမ်ားေသာစိတ္ျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ယခုအခါ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ဗုဒၶအႏုပညာလက္ရာမ်ားလည္း ျပန္႔ပြားက်ယ္၀န္းရေလၿပီ။ ထိုဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဂ်ာဗါးကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ေဘာ္ရိုဘူဒိုပုထိုးေတာ္ႀကီးမွ အႏုပညာလက္ရာစံုကို အကၽြႏု္ပ္ ဖူးေတြ႔ခဲ့ဖူးၿပီ။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖင့္ ထိုပုထိုးေတာ္ႀကီးကို အႏုပညာေျပာင္ေျမာက္စြာ တန္ဆာဆင္လ်က္ ၀န္းရံထားပါသည္။ ထိုလက္ရာမ်ားကို အကၽြႏု္ပ္ေစ့စံုစြာ ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ ထိုအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ႀကီးမားေသာ သဒၶါတရားႏွင့္တကြ သူတို႔၏ ပင္ပန္းႀကီးစြာ အားထုတ္ခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခဲ့မိပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ “တပသ” ေခၚ ၿခိဳးျခံစြာက်င့္ျခင္း၏ နိမိတ္ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အကၽြႏု္ပ္ သတိျပဳမိခဲ့ပါ၏။
အႏုပညာရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ ဤတြင္ ႀကီးပြားလိုေသာစိတ္၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာျခင္း၊ အခ်ီးမြမ္းခံလိုျခင္းစေသာ ေလာဘ၊ မာနတရားတို႔ကို ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာ တပသအက်င့္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား စင္ၾကယ္ေသာ အႏုပညာကို ျပဳစုပူေဇာ္ထားၾကသည္ကိုလည္း အကၽြႏု္ပ္ျမင္မိခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုကို ခိုလႈံကာ ေလာကသိေအာင္ မိမိ၏ အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္ျပဳခဲ့သည္မ်ားကို ၀န္ခ်ေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္စာကမၸည္းေရးထိုးကာ ေၾကညာခဲ့ေသာ အေသာကရာဇာ၏ ေကာင္းမႈေတာ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္ျမင္ရေသာအခါ၌ ထိုမင္း၏ ျမတ္စြာဘုရားအား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာစိတ္ကို အကၽြႏ္ုပ္ရင္မွာ ခံစားသိျမင္ခဲ့ရပါသည္။ သူႏွင့္တူေသာမင္းလည္း ဤကမၻာေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္ဦးေတာ့မည္လား။

အသားအေရာင္ခြဲျခားျခင္း၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းခြဲျခားျခင္း၊ အယူ၀ါဒခြဲျခားျခင္းဆိုေသာ ယုတ္မာရက္စက္ေသာ တရားမ်ားေၾကာင့္ ဤလူ႔ေျမျပင္၀ယ္ ေသြးကြက္မ်ားစြာ စြန္းထင္းညစ္ေပခဲ့ရဖူးေလၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ မုန္းတီးျခင္း၊ ခါးသီးျခင္း တရားတို႔ျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း အဆိပ္မႊန္ေစေသာ ေခတ္၏ ကြယ္ရာမဲ့ဘ၀တြင္ ေမတၱာကရုဏာတရားကို ေဟာေတာ္မူေသာ အၾကင္ဥတၱမပုရိသ၏ ျမတ္ေသာတရားစကားမ်ားသည္ အကၽြႏ္ုတို႔အဖို႔ တမ္းတရာ တရားစစ္ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။

ဤေလာက၌ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္သာ ေပးကမ္းျခင္းကို ျပဳတက္ေသာ ထိုတရားကိုလည္း အကၽြႏ္ုပ္ အလြန္ေလးစားမိပါ၏ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ရေသာ အၾကင္ဘာသာတရားမ်ိဳးကား လူသားအခ်င္းခ်င္းကိုလည္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အရိုအေသတန္ေစသည္ဟု အကၽြႏု္ပ္ ယူဆပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ လူအခ်င္းခ်င္း အရိုအေသကင္းေစေသာ တရားမ်ိဳးသည္ ဘာသာေရးသေဘာအရသာ ဆိုးက်ိဳးကို ေပးႏိုင္သည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမႈေရးအရလည္း အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ မင္း၏ စည္းစိမ္၊ အဆင့္အတန္းကို သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀၌ပင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ စြန္.လႊတ္ျခင္းျဖင့္ လူသားအေပါင္းအား ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို ရွာေဖြရန္ အားထုတ္ခဲ့ေလသည္။

ဗုဒၶ၀ါဒမွာ လူတန္းစားခြဲျခားေသာ သေဘာထားမရိွ။ သူကား ဘာေဘးရီးယန္း(အရိုုင္း)၊ သူကား အာရိယန္(လူ႔ယဥ္ေက်း) မ်ားဟူေသာ အခြဲအျခားမရိွ။ သူသည္ အဆင့္အတန္းဟူေသာ ေလာကီပကာသန အားလံုးကို စြန္.ပယ္လ်က္ အရိုးသားဆံုး၊ အနိမ့္ဆံုးဘ၀ျဖင့္ ၿခိဳးျခံေသာ တပသအက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ၾကံခဲ့ေလသည္။ လူသားတိုင္းကို ဗုဒၶ၀ါဒက အျမတ္ထားသည္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကိုပင္ လွဴဒါန္းသူက ရိုေသစြာ လွဴရေသာ တရားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုတရားသည္ လူလူခ်င္း ရန္သူဟုျမင္ေသာ တရားဆိုးတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကုန္ရာ တရားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူကို လူခ်င္း ‘ရန္သူ’ ဟူေသာ စကားျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကကုန္သနည္း။ လူတို႔အခ်င္းခ်င္း သကၤာမကင္းျခင္း၊ စိတ္မခ်ျခင္း မယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶ၏ ေမတၱာ၀ါဒသည္ ထိုကဲ့သို႔ လူအခ်င္းခ်င္း မယံုသကၤာမႈ ကင္းေ၀းေစေသာ ကရုဏာတရားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကရုဏာတရားဟူေသာ္ကား ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ိဳးပင္တည္း။ မိမိကိုယ္ကို ျပဳေစလိုသကဲ့သို႔ သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ျပဳမႈက်င့္ၾကံေသာ တရားပင္တည္း။ ထိုတရားသည္ ေလာဘကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာတရား မဟုတ္ပါေလာ။
(မွတ္ခ်က္။ ဆရာႀကီးဦးဆန္းလြင္၏ ဓမၼဒႆနစာစုမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)