စႏၵကူးအနံ.သည္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဇလပ္ပန္းအနံ.သည္လည္းေကာင္း၊ ၾကာညိဳပန္းအနံ.သည္လည္းေကာင္း ရိွ၏။ ထိုပန္းရနံ. အမ်ိဳးမ်ိဳးတို.ထက္ သီလအနံ.သည္သာ အတုမရိွ ျမတ္၏။ (ဓမၼပဒ-ပုပၹ၀ဂ္)

အိပ္မေပ်ာ္ ႏိုးေနေသာသူအား ညဥ့္တာ ရွည္လ်ား၏ ခရီးပန္းေသာသူအား ယူဇနာ ခရီးသည္ ရွည္လ်ား၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေသာ လူမိုက္တို.အား သံသရာသည္ ရွည္လ်ား၏။ (ဓမၼပဒ-ဗာလ၀ဂ္)

အမ်က္ထြက္သူကို အမ်က္မထြက္သူက အျမဲႏိုင္၏ မေကာင္းေျပာသူကို အေကာင္းေျပာသူက အျမဲႏိုင္၏ ေစးနဲသူကို ေပးကမ္းသူက အျမဲႏိုင္၏ မုသားေျပာသူကို သစၥာဆိုသူက အျမဲႏိုင္၏။ (ျမတ္ဗုဒၶ)

ခ်စ္သားတို. တရားေတာ္ကို ကိုင္းကၽြန္းသဖြယ္ မွီခိုရာရိွသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ တရားမွတပါး အျခားကိုးကြယ္ရာမရိွသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့။ (ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္)

လူသည္ အျမဲကိုးကြယ္ရာမ်ား ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ယင္းတို.အား စြမ္းအားမ်ားေပးအပ္၍ ယင္းတို.ေျခရင္းတြင္ တုန္ရင္ၾကသည္။ (Seneca)

မည္သို.ပင္ ကာလသံုးမ်ိဳးထပ္ဖန္တလဲ ေျပာင္းေရႊ.ေနပါေစ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ၾကားတြင္ ထင္ရွားေသာျခားနားခ်က္မွာ အလြဲသိျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (အိုင္းစတိုင္း)

ေသျခင္းတရားကို ၾကိဳတင္လက္ခံထားပါက ေသျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသက္မေသရွင္ေနျခင္းသည္ လည္းေကာင္း အလြန္ခ်ိဳၿမိန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါမည္။ (ရွိတ္စပီးယား)

လူအမ်ား၌ရိွေသာ စြမ္းအားကိုရွာပါ၊ အားေပ်ာ့ခ်က္ကို မရွာပါႏွင့္၊ ေကာင္းကြက္ကိုရွာပါ၊ ဆိုးကြက္ကို မရွာပါႏွင့္၊ လူအားလံုး ကိုယ္ရွာသည္ကိုသာ ကိုယ္ေတြ.တက္ၾကပါသည္။ (ေဂ်၀ီလ္ဘာခ်က္ပမင္း)

မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို တိုးခ်ဲ.ပါ၊ သင့္ထံဆယ္ဆ အက်ိဳးျပန္လာမည္။ (ဟင္နရီပီေဒးဗစ္ဆန္)

ေသျခင္းတရားသည္ ရန္သူမဟုတ္ပါ၊ ယင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ စြန္.စားမႈသာျဖစ္ပါ၏။ (ဆာအိုလီဗာေလာ့ခ်္)

ကၽြႏ္ုပ္တို.သည္ ေလာကႀကီးကိုနားမလည္ဘဲ ေလာကႀကီးက လွည့္စားေနပါသည္ဟုဆိုၾက၏။ (တဂိုး)

တတိယကမၻာစစ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို.မသိပါ၊ သို.ရာတြင္ စတုတၳကမၻာစစ္တြင္ကား လူတို.သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေက်ာက္လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၾကေလ့မည္။ (အိုင္စတိုင္း)

ဘ၀ကိုေၾကာက္ရြံ.ေနသူမ်ားသည္ အသက္မေသမီက ဘ၀ေသေနသူမ်ားျဖစ္၏။ (ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္)

ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာဟာ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို. နီးကပ္ေနၿပီဆိုတာကို သတိမထားမိၾကလို.ျဖစ္ပါတယ္။ (Thomas Alva Edison)

သင္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို. အေရာက္သြားမည္ဆိုလ်င္ ပစ္မွတ္ကိုထိေအာင္ ဆက္ကာဆက္ကာပစ္ေနဖို.လိုသည္။ (စာေရးဆရာစတင္ဒါး)

Only when it is too late in life, do men see the better way they should have taken.
ဘ၀အခ်ိန္ေႏွာင္းေသာအခါမွ လူသည္ သူေလွ်ာက္သင့္ခဲ့သည့္ ပိုေကာင္းေသာလမ္းကို ျမင္ေလ့ရိွသည္။ (Adam Smith)

Giving is the secret of a healthy life not necessarily money, but whatever a man has of encouragement and sympathy and understanding.
ေပးကမ္းျခင္းဆိုတာ ေမြ.ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဘ၀ရဲ.လ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ပါ၊ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ. ေပးႏိုင္တဲ့ အားေပးမႈ၊ စာနာမႈနဲ. နားလည္မႈေတြ ေပးလိုက္ပါ။ (John D.Rockfeller Jr.)

Love cannot remain by itself- it has no meaning. Love has to be put into action and that action is service.
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ သူ.ဘာသာသူ ဒီအတိုင္းရိွေနရံုနဲ. အဓိပၸယ္မျပည့္စံုပါဘူး၊ ျပည့္စံုတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ သူ.အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သူ.လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ရိွကိုရိွေနရပါမယ္။ (Mother Teresa)

A mistake is simply another way of doing things.
အမွားတခုဟာ တျခားျပဳဖြယ္ရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို. နည္းလမ္းတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ (Katherine Graham)

It is the chiefest point of happiness that a man is willing to be what he is.
လူတစ္ေယာက္အဖို. သူဘာလဲဆိုတာကို လိုလိုလားလားရိွျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ.မႈအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (Erasmus)

Everyone is an explorer. How could you possibly live your life looking at a door and not open it?
လူဟာ နယ္သစ္ရွာေဖြသူပါ၊ တံခါးသံကိုမဖြင့္ဘဲ ၾကည့္ေနရံုနဲ. ဘ၀ဆိုတာကို တကယ့္ကို ဘယ္လိုရွင္သန္ေစႏိုင္မွာလဲ။ (Robert D. Ballard)

Circumstances are like a mattress; when we are on top, we rest in comfort; when we are underneath, we are smothered.
အေျခအေနဆိုသည္မွာ ေမြ.ရာတစ္ခုႏွင့္တူသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို.သည္ ေမြ.ရာ၏ အေပၚရိွေနေသာအခါ သက္ေသာင့္သက္သာ အိပ္စက္အနားယူေနၾကသည္။ ေမြ.ရာေအာက္ေရာက္သြားေသာအခါ အသက္ရႈက်ပ္ၿပီး အေနခက္လွသည္။ (အမည္မသိ)

Everything is possible, except to bite your own nose.
ကိုယ့္ႏွာေခါင္းကိုယ္ ကိုက္တာကလြဲ၍ အားလံုးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ (Netherlands)

Sow a thought, you reap an act;
Sow an act, you reap a habit;
Sow a habit; you reap a character;
Sow a chacter, you reap a destiny.
အေတြးတစ္ခုစိုက္ပ်ိဳးရာမွ အျပဳအမႈတစ္ခု ရိတ္သိမ္းရရိွသည္။
အျပဳအမႈတစ္ခု စိုက္ပ်ိဳးရာမွ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ရိတ္သိမ္းရသည္။
အေလ့အက်င့္တစ္ခုစိုက္ပ်ိဳးရာမွ အက်င့္စရိုက္တစ္ခု ရိတ္သိမ္းရသည္။
အမႈအက်င့္တစ္ခုစိုက္ပ်ိဳးရာမွ ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ရိတ္သိမ္းရသည္။ (Samuel Smiles)

If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.
သင္ကြယ္လြန္လ်င္ကြယ္လြန္ျခင္း သင့္ကိုမေမ့ေစလိုလ်င္ ဖတ္ထိုက္တဲ့စာေတြ ေရးခ်င္ေရး၊ ေရးထိုက္တဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ခ်င္လုပ္ပါ။ (ဘင္ဂ်မင္ဖရင္ကလင္)

Life is a tale
Told by an idiot, full of
Sound and fury,
Signifying nothing.
ဘ၀ဆိုတာ သူရူးေျပာတဲ့ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္၊ အသံျမည္ၿပီး ဘာမွ အဓိပၸယ္မရိွ၊ ေရေရရာရာ ေသေသခ်ာခ်ာမရိွ။ (William Shakespeare)

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
ကိုယ္လုပ္ကိုင္ရသမွ်ျဖင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ ဒါေပမဲ့ ေပးကမ္းကူညီျခင္းျဖင့္သာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ရမည္။ (Wiston Churchill)

The angry man will defeat himself in battle as well as in life.
ေဒါသႀကီးသူမွာ စစ္ပြဲတြင္ရံႈးသကဲ့သို. ဘ၀တိုက္ပြဲတြင္လည္း အရံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္။ (ဆာမႈရိုင္းစကားပံု)

Youth is a blunder, manhood a struggle, old age a regret.
လူငယ္ဆိုတာ မွားယြင္းတက္တယ္၊ လူႀကီးဘ၀မွာ ရုန္းကန္ရတယ္၊ လူအိုဘ၀မွာ ေနာင္တရတယ္။ (အဂၤလိပ္ပညာရွင္ဒစၥေရလီ)

The actions of men are the best interpreters of their thoughts.
လူတို.၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သူတို.အေတြးမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးစကားျပန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (Locke)