“တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ငါဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ငါ၏တရားေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ တပည့္သားသံဃာကိုျဖစ္ေစ မေကာင္းေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလွ်င္ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါႏွင့္၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသို႔တံု႔ျပန္ျခင္းသည္ သင့္ကိုသာ ထိခိုက္နစ္နာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ငါဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ တရားေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ တပည့္သားသံဃာကိုျဖစ္ေစ ခ်ီးမြမ္း၍ ေျပာဆိုလွ်င္ အလြန္အကၽြံ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ မျဖစ္ပါႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္အားတက္ႀကြျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသို႔တံု႔ျပန္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း၊ အကယ္၍ သင္သည္ ပီတိ၀မ္းေျမာက္မႈႏွင့္ ၾကြတက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူ ခ်ီးမြမ္းေသာ အရည္အေသြးမ်ားသည္ စစ္မွန္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ တကယ္ပင္ ရိွသည္ မရိွသည္ကို သင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ” (ျမတ္ဗုဒၶ)

“အာနႏၵာ ဆင္းရဲဒုကၡဟူသမွ်၏ အရင္းခံသည္ ငါစြဲသာျဖစ္ေခ်၏ ငါေခ်ာသည္၊ ငါလွသည္၊ ငါဥစၥာရိွသည္၊ ငါတန္ခိုးအာဏာရိွသည္ စသည္ျဖင့္ ငါစြဲေတြ ေျမာက္ျမားစြာရိွ၏။ ထိုငါစြဲမ်ားက ေလာကေရးရာမွာ ျဖစ္သျဖင့္ အသိရအျမင္ရ လြယ္လွ၏။ တရားဓမၼေရးရာမွာ ျဖစ္ေပၚလာၾကေသာ ငါစြဲတို႔မွာမႈ ထိုကဲ့သို႔ သိလြယ္ျမင္လြယ္သည္ မဟုတ္ေပ၊ ပညာတည္းဟူေသာ မ်က္စိကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ဖံုးအုပ္ေျမွးယွက္ထားေသာ တိမ္သလာတို႔သာ ျဖစ္ၾကေပသည္” (အရွင္ပုဏၰ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္)

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းဆံုျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏ ။ (၀ါ) တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေစကာမူ ထိုတစ္ႀကိမ္မွ် ေပါင္းဆံုရ ေတြ႔ရျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းဆံုေတြ႔ရေသာ ထိုသူကို အက်ိဳးမဲ့ပယ္ရွား၊ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ရြက္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္တက္ေပ၏ ။ သူယုတ္မာတို႔ႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေပါင္းဆံုရျခင္းသည္ (၀ါ) အႀကိမ္မ်ားစြာ ေပါင္းဆံုရေစကာမူ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ မရြက္ေဆာင္ မေစာင့္ေရွာက္တက္ေခ်။ (မဟာသုတေသာမဇတ္)

“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးငွာ၊ စၾကာ၀ဠာႀကီး၏သဘာ၀၊ ၎၏ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ပ်က္စီးပံုတို႔အျပင္ ဒုကၡခပ္သိမ္းတို႔ ျဖစ္ေစျခင္း၏အေၾကာင္း၊ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအေၾကာင္းတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႔ ရိွခဲ့ေပသည္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိကဲ့သို႔ပင္ သူတစ္ပါးတို႔လည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ေတြ႔ရိွၾကေစရန္ ရည္သန္လ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္ မည္ကဲ့သို႔ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္” (အရွင္ေသ႒ိလ)

Not he who has little but he who wishes for more is poor.
နည္းနည္းပဲရိွတဲ့သူက ဆင္းရဲတာမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ထပ္လိုခ်င္တဲ့သူကလည္း ဆင္းရဲတာပါပဲ။ (Seneca)

Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
ၾကားနာရာမွာ ျမန္ပါေစ၊ ေျပာတဲ့အခါ ေဒါသထြက္တဲ့အခါ ေႏွးပါေစ။ (James-1)

Love cures people- both the who give it and the ones who receive it.
ေမတၱာတရားသည္ ေပးသူႏွင့္ လက္ခံရရိွသူ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ခ်မ္းသာေစသည္။ (Dr.Karl Menninger)

Truth is the cry of all, but the game of few.
အမွန္တရားဆိုတဲ့ စကားလူတိုင္းေျပာၾကားတက္ေလရဲ.၊ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသူက နည္းေလရဲ.။ (George Berkeley)

Men may hurt your reputation but not your character.
သင့္ရဲ.ေက်ာ္ၾကားမႈကို ထိခိုက္ေအာင္ လူေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမယ့္ သင့္ရဲ.အက်င့္စာရိတၱကိုေတာ့ ထိခိုက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ (Persion Proverb)

The height of cleverness is to be able to conceal cleverness.
လိမၼာပါးနပ္မႈရဲ. အထြတ္အထိပ္မွာ လိမၼာပါးနပ္မႈကို လွ်ိဳ.၀ွက္ထားဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ (Franeois De La Roehe Foucould)

Never trouble till trouble troubles you.
ဒုကၡမေရာက္မျခင္း စိတ္ေသာက အေရာက္မခံပါႏွင့္။ (အေမရိကန္စကားပံု)

ၤFalsehood, though it seems profitables, will hurt you; truth, though it seems hurtful, will profit you.
လိမ္ညာမႈသည္ အက်ိဳးရိွမည့္ပံုေပၚေသာ္လည္း သင့္အားထိခိုက္ေစလိမ့္မည္၊ အမွန္တရားသည္ သင့္အား ထိခိုက္နစ္နာမည့္ပံုေပၚေသာ္လည္း သင့္အား အက်ိဳးရိွေစလိမ့္မည္။ (အာေရဗ်စကားပံု)

Misfortunes always come in by a door that has been left open for them.
ကံဆိုးမႈမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ တံခါးတစ္ခ်ပ္မွ အျမဲ ၀င္ေရာက္လာသည္။ (ခ်က္စကားပံု)

Better suffer for truth than prosper by falsehood.
လိမ္ညာမႈျဖင့္ ႀကီးပြားျခင္းထက္ အမွန္တရားအတြက္ ခံစားရျခင္းက ပို၍ေကာင္းသည္။ (ဒိန္းမတ္စကားပံု)